Świadectwo państwowej rejestracji

Państwowa rejestracja przeprowadzana jest przez rządowe organy zdrowotne Unii Celnej (Rospotrebnadzor w Rosji, Ministerstwo Zdrowia na Białorusi i Ministerstwo Zdrowia w Kazachstanie). O świadectwo państwowej rejestracji należy starać się, żeby potwierdzić, że wyroby, które zostały określone w Rozdziale II listy wyborów wymagających sprawdzenia pod względem sanitarnym oraz epidemiologicznym w obrębie Unii Celnej i na jej granicy, są całkowicie bezpieczne.

Pierwsze kroki wiodące do wydawania tego typu dokumentu rozpoczęto 1 lipca 2010 roku, w związku z czym świadectwo Państwowej Rejestracji jest dokumentem dość nowym. Jego zadaniem jest przede wszystkim zastąpienie wcześniejszego certyfikatu – certyfikatu higienicznego, którego historia zakończyła się 31 czerwca 2010 roku.

Jakie produkty wymagają świadectwa państwowej rejestracji?

Obowiązkiem państwowej rejestracji objęte są produkty, które wymagają szczegółowej kontroli ze względu na swoje higieniczne właściwości. Zalicza się do nich:

 • Ubrania dla dzieci poniżej trzeciego roku życia,
 • Kosmetyki pielęgnacyjne dla dzieci,
 • Środki do higieny intymnej,
 • Dodatki do produktów spożywczych.

Pełną listę produktów objętych państwową rejestracją można pobrać tutaj.


Warunki przeprowadzania państwowej rejestracji

Świadectwo Państwowej Rejestracji może być wydane na zagranicznego producneta. Cały proces zawsze obejmuje testowanie produktu w akredytowanych laboratoriach. Czas oczekiwania wynosi od 2 do 4 miesięcy. Świadectwo państwowej rejestracji nie posiada określonego okresu prawomocności.

Dokumenty, których potrzebujesz, aby przeprowadzić państwową rejestrację:

(wszystkie z nich muszą być przetłumaczone na język rosyjski)

 1. Odpowiednio wypełniony wniosek;
 2. Skopiowane dokumenty określające poszczególne informacje na temat produkcji (w tym: warunki techniczne, standardy, reglamenty, wszelkiego typu instrukcje technologiczne, specyfikacje oraz wyszczególniony skład towarów). Kopie muszą być potwierdzone w taki sposób, aby odpowiadały prawodawstwu państwa, które wykonuje cały proces Państwowej Rejestracji wyrobu.
 3. Deklaracje wystawione przez producenta, które informują o tym, czy wyroby posiadają GMO, hormony, nanomateriały oraz pestycydy (dotyczy produktów spożywczych);
 4. Dokument lub kopia dokumentu (potwierdzona przez wnioskodawcę) na temat wykorzystywania kontrolowanych wyrobów (dokumenty informacyjne: instrukcja, rekomendacje, przewodnik);
 5. Kopia dokumentu informująca o bezpieczeństwie i należytej jakości próbek, które wcześniej poddano stosownym badaniom. Dokument powinien być potwierdzony przez odpowiednie jednostki, uwzględniając państwo, w którego obrębie realizowany jest proces Państwowej Rejestracji.
 6. Kopie opakowania lub etykiet produktów wraz z potwierdzeniem osoby ubiegającej się o uzyskanie dokumentu.
 7. Kopie dokumentów lub ich oryginały dotyczące specyficznej aktywności BAD od produktów spożywczych (wymaga się w przypadku produkcji, której skład tworzą nieznane składniki lub składniki charakteryzujące się posiadaniem nieoficjalnych zapisów). Dokumenty powinny być potwierdzone przez odpowiednie jednostki, uwzględniając państwo, w którego obrębie realizowany jest proces Państwowej Rejestracji.
 8. Kopie dokumentów lub ich oryginały dotyczące występowania wszelkiego rodzaju toksyn (pestycydów, środków ochrony, środków agrochemicznych, a także regulatorów dojrzewania roślin) w wytworze. Dokumenty powinny być potwierdzone przez odpowiednie jednostki, uwzględniając państwo, w którego obrębie realizowany jest proces Państwowej Rejestracji.
 9. Kopia dokumentu, będąca potwierdzeniem bezproblemowego obrotu określonych towarów na terytorium państwa, w którym zostały one wyprodukowane. Powinny one być potwierdzone przez odpowiednie jednostki, uwzględniając państwo, w którego obrębie realizowany jest proces Państwowej Rejestracji. W niektórych przypadkach nie wymaga się tego typu dokumentu: wtedy należy przedstawić dokument potwierdzający brak wymagań dotyczących ubiegania się o niego, który musi być wydany zgodnie z zasadami obowiązującymi w kraju producenta.
 10. Dokumenty przedstawiające protokoły badań, wyniki analiz przeprowadzanych przez ekspertów oraz sprawozdań naukowych.
 11. Kopie dokumentów stanowiących potwierdzenie transportu próbek kontrolowanych towarów na teren celny Unii Celnej. Powinny one być potwierdzone przez odpowiednie jednostki, uwzględniając państwo, w którego obrębie realizowany jest Proces Rejestracji.

Przetłumaczone dokumenty powinny być potwierdzone przez odpowiednie jednostki, uwzględniając  państwo, w którego obrębie realizowany jest proces państwowej rejestracji.

Dodatkowo może zaistnieć wymóg przedstawienia innych kopii lub oryginałów dokumentów, co zależy od zasad ustalanych przez kraj, na którego terytorium realizowany jest proces państwowej rejestracji.  

Rodzaj znaku, jaki powinien być wykorzystywany po wydaniu świadectwa państwowej rejestracji i przykład świadectwa.

Znak EAC może być stosowany tylko wtedy, gdy potrzeba przeprowadzenia państwowej rejestracji jest określona w reglamentach technicznych Unii Celnej. W innym przypadku znak ten nie powinien występować na certyfikowanym produkcie.

Znak EACŚwiadectwo państwowej rejestracji

 

 

JAKIE SĄ NASTĘPNE KROKI?

descriptionWyślij do nas opis techniczny, zdjęcie wyrobu oraz kod taryfy celnej. analyze Przeanalizujemy Twoje zapytanie i przygotujemy dedykowaną ofertę cenową. sign-contract Podpiszemy umowę i po przedpłacie rozpoczniemy proces uzyskania certyfikatu. testin,factory visit Wykonamy wszelkie formalności za Ciebie: audyt zakładu produkcyjnego (w razie potrzeby), badania, sporządzenie odpowiedniej dokumentacji. Issue certificatePo wystawieniu certyfikatu przez naszą jednostkę certyfikującą będziesz swobodnie eksportować swoje wyroby do krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej.

W celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie potrzebujemy od Ciebie podstawowych informacji, jak na przykład opis produktu, kod urzędu celnego (HS code) oraz Twój kraj docelowy.

Jeżeli chcesz eksportować wyroby do większego obszaru Europy, skontaktuj się z nami już dzisiaj w celu otrzymania najkorzystniejszej oferty. Serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszym zespołem poprzez wysłanie zapytania, e-mail lub kontakt telefoniczny. Godziny pracy: od 8.00 do 16.00 GMT +1.

Certification Quality Conformity sp. z o.o.
Nadmorski Dwór 16/B/5

80-506, Gdańsk, Polska
KRS: 0000329248, REGON: 220786734, NIP: 584-267-5273

info@cqc.com.pl
T: +48 (58) 3541263

M: +48 509959591