Regulamin techniczny  Unii Celnej “W sprawie bezpieczeństwa urządzeń pracujących w strefie zagrożonej wybuchem” (CU TR 012/2011).

Obowiązuje od 15 lutego 2013 roku decyzją Rady Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej numer 825 z dnia 18 października 2011roku.

Urządzenia i wyroby objęte regulaminem

Urządzenia elektryczne i nieelektryczne przeznaczone do pracy w strefie zagrożonej wybuchem.

Wyroby, które nie podlegają certyfikacji EX

 • Wyroby medyczne;
 • Urządzenia, podczas działania których, powstaje niebezpieczeństwo wybuchu tylko z powodu obecności substancji wybuchowych i nietrwałych związków chemicznych;
 • Urządzenia do użytku mieszkalnego, nieprzemysłowego w warunkach, gdy strefa wybuchowa może wystąpić w wyniku przypadkowego wycieku gazu;
 • Sprzęt ochrony osobistej;
 • Statki morskie, śródlądowe i mieszane (rzeka-morze) statki, ruchome platformy wiertnicze i inne łodzie, a także używany na nich sprzęt;
 • Pojazdy służb publicznych do przewozu pasażerów i towarów drogą lądową, lotniczą, kolejową i transportem wodnym;
 • Urządzenia stosowane na elektrowniach jądrowych.

Rodzaje dokumentów na zgodność z powyższym regulaminem

 1. Certyfikat zgodności. Koszt  zaczyna się od 2500 EUR. Termin ważności: do 5 lat. Posiadaczem certyfikatu może być  tylko firma zarejestrowana na terytorium EAC.

Co jest potrzebne do wystawienia certyfikatu zgodności

 1. Protokoły badań,
 2. Opis,
 3. Zdjęcia,
 4. Certyfikaty ATEX,
 5. Analiza zagrożeń,
 6. Próbki wyrobów,
 7. W przypadku produkcji seryjnej będzie wymagany audyt zakładu produkcyjnego.

Jakie oznakowanie powinno być zastosowane po wystawieniu certyfikatu EAC

 Oznakowanie exOznakowanie EAC

JAKIE SĄ NASTĘPNE KROKI?

descriptionWyślij do nas opis techniczny, zdjęcie wyrobu oraz kod taryfy celnej. analyze Przeanalizujemy Twoje zapytanie i przygotujemy dedykowaną ofertę cenową. sign-contract Podpiszemy umowę i po przedpłacie rozpoczniemy proces uzyskania certyfikatu. testin,factory visit Wykonamy wszelkie formalności za Ciebie: audyt zakładu produkcyjnego (w razie potrzeby), badania, sporządzenie odpowiedniej dokumentacji. Issue certificatePo wystawieniu certyfikatu przez naszą jednostkę certyfikującą będziesz swobodnie eksportować swoje wyroby do krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej.

Jeżeli chcesz eksportować wyroby do większego obszaru Europy, skontaktuj się z nami już dzisiaj w celu otrzymania najkorzystniejszej oferty. Serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszym zespołem poprzez wysłanie zapytania, e-mail lub kontakt telefoniczny. Godziny pracy: od 8.00 do 16.00 GMT +1.

Certification Quality Conformity sp. z o.o.
Nadmorski Dwór 16/B/5

80-506, Gdańsk, Polska
KRS: 0000329248, REGON: 220786734, NIP: 584-267-5273

info@cqc.com.pl
T: +48 (58) 3541263

M: +48 509959591