Certyfikat GOST R-EX

Reglamenty techniczne Unii Celnej odnoszące się do bezpieczeństwa sprzętu wykorzystywanego podczas działań w obrębie obszarów potencjalnie zagrożonych wybuchem (CU TR 012/2011) weszły w życie 15-go lutego 2013 roku. Od tego czasu stary certyfikat GOST R-ex nie jest już wydawany, natomiast wymaga się ubiegania się o certyfikat zgodności Unii Celnej.

Jakie produkty wymagają certyfikatu zgodności Ex?

Reglamenty techniczne Unii Celnej odnoszą się do przedmiotów elektronicznych, włączając w to ex-komponenty, oraz nieelektronicznego sprzętu wykorzystywanego w obrębie obszarów zagrożonych wybuchem.

Certyfikacji Ex nie podlegają:

  • Urządzenia medyczne;
  • Sprzęt, w przypadku używania którego tylko i wyłącznie ze względu na obecność substancji wybuchowych i niestabilnych związków chemicznych wzrasta ryzyko wybuchu;
  • Sprzęt użytku domowego i wykorzystywanego poza obszarami przemysłowymi, cechującymi się warunkami, w przypadku których na skutek wydostania się gazu może zwiększyć się ryzyko wystąpienia wybuchu;
  • Sprzęt ochrony osobistej;
  • Statki morskie, statki śródlądowe i statki łączone (rzeczno-morskie), mobilne wiercące platformy morskie i łodzie oraz wszelki sprzęt wykorzystywany w ich obrębie;
  • Pojazdy transportu publicznego wykorzystywane w celu transportu pasażerów i towarów drogą lądową, morską, powietrzną lub kolejową;
  • Obiekty badań broni nuklearnych prowadzonych przez organizacje.

Warunki wydania certyfikatu Ex Unii Celnej

Certyfikat zgodności Ex wydaje się ze względu na produkcję pojedynczą lub seryjną. Jego okres ważności w przypadku certyfikacji produkcji seryjnej wynosi maksymalnie 5 lat. W większości przypadków badania testowe muszą być przeprowadzone w akredytowanych laboratoriach. Co więcej, może być wymagana inspekcja fabryczna.


Rodzaj znaku, jaki powinien być wykorzystywany po wydaniu certyfikatu zgodności i przykład certyfikatu.

Certyfikat wygląda tak samo jak inne certyfikaty wydawane w Unii Celnej.

Oznakowanie EXCertyfikat Unii Celnej

 


 

 

JAKIE SĄ NASTĘPNE KROKI?

descriptionWyślij do nas opis techniczny, zdjęcie wyrobu oraz kod taryfy celnej. analyze Przeanalizujemy Twoje zapytanie i przygotujemy dedykowaną ofertę cenową. sign-contract Podpiszemy umowę i po przedpłacie rozpoczniemy proces uzyskania certyfikatu. testin,factory visit Wykonamy wszelkie formalności za Ciebie: audyt zakładu produkcyjnego (w razie potrzeby), badania, sporządzenie odpowiedniej dokumentacji. Issue certificatePo wystawieniu certyfikatu przez naszą jednostkę certyfikującą będziesz swobodnie eksportować swoje wyroby do krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej.

Jeżeli chcesz eksportować wyroby do większego obszaru Europy, skontaktuj się z nami już dzisiaj w celu otrzymania najkorzystniejszej oferty. Serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszym zespołem poprzez wysłanie zapytania, e-mail lub kontakt telefoniczny. Godziny pracy: od 8.00 do 16.00 GMT +1.

Certification Quality Conformity sp. z o.o.
Nadmorski Dwór 16/B/5

80-506, Gdańsk, Polska
KRS: 0000329248, REGON: 220786734, NIP: 584-267-5273

info@cqc.com.pl
T: +48 (58) 3541263

M: +48 509959591