Konkluzja ekspertów. Unia Celna.

Czym jest konkluzja ekspertów?

Konkluzję ekspertów najkrócej można określić jako dokument stanowiący potwierdzenie tego, że poszczególne wyroby odpowiadają normom higienicznym i sanitarnym. W niektórych przypadkach jest on potrzebny podczas przekraczania granicy, a w szczególności podczas odprawy celnej. Z reguły jednak nie ma potrzeby ubiegania się o konkluzję ekspertów. Wyjątek stanowią sytuacje poprzedzające państwową rejestrację przeprowadzaną w obrębie Unii Celnej.

Co określa rosyjska, białoruska i kazachska konkluzja ekspertów?

W każdym z wymienionych wyżej krajów za wydanie certyfikatu konkluzji ekspertów odpowiadają określone organy. W przypadku Rosji jest to ROSPOTREBNADZOR, Białorusi – MINZDRAV Białoruś, a Kazachstanu – MINZDRAV Kazachstan. Wystawiana przez nie konkluzja ekspertów przedstawia następujące informacje:

  • Dane producenta, szczegóły na temat prowadzonej przez niego działalności oraz adres i dane kontaktowe jego firmy;
  • Nazwę wyrobu (konkluzja ekspertów może dotyczyć wszystkich typów produktów) wraz z jego dokładnym opisem;
  • Przeznaczenie wyrobu oraz obszar korzystania z niego;
  • Cechy charakterystyczne wyrobu, ze szczególnym uwzględnieniem cech higienicznych oraz sanitarnych;
  • Potwierdzenie, że określony wyrób odpowiada normom sanitarnym wyznaczonym przez Unię Celną.

Jak uzyskać certyfikat konkluzji ekspertów?

Aby ubiegać się o ten dokument, trzeba poddać swoje wyroby testom laboratoryjnym. W niektórych przypadkach jednak można starać się o jej uzyskanie bez przeprowadzania badań, opierając się na posiadanych już dokumentach. Cały proces trwa około 14 dni. Konkluzja ekspertów wydawana jest na czas nieograniczony.  Koszt uzyskania dokumentu wynosi około 800 euro. Posiadanie konkluzji ekspertów nie daje możliwości używania znaku EAC.


Przykład certyfikatu konkluzji ekspertów

Konkluzja ekspertów

 

JAKIE SĄ NASTĘPNE KROKI?

descriptionWyślij do nas opis techniczny, zdjęcie wyrobu oraz kod taryfy celnej. analyze Przeanalizujemy Twoje zapytanie i przygotujemy dedykowaną ofertę cenową. sign-contract Podpiszemy umowę i po przedpłacie rozpoczniemy proces uzyskania certyfikatu. testin,factory visit Wykonamy wszelkie formalności za Ciebie: audyt zakładu produkcyjnego (w razie potrzeby), badania, sporządzenie odpowiedniej dokumentacji. Issue certificatePo wystawieniu certyfikatu przez naszą jednostkę certyfikującą będziesz swobodnie eksportować swoje wyroby do krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej.

Jeżeli chcesz eksportować wyroby do większego obszaru Europy, skontaktuj się z nami już dzisiaj w celu otrzymania najkorzystniejszej oferty. Serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszym zespołem poprzez wysłanie zapytania, e-mail lub kontakt telefoniczny. Godziny pracy: od 8.00 do 16.00 GMT +1.

Certification Quality Conformity sp. z o.o.
Nadmorski Dwór 16/B/5

80-506, Gdańsk, Polska
KRS: 0000329248, REGON: 220786734, NIP: 584-267-5273

info@cqc.com.pl
T: +48 (58) 3541263

M: +48 509959591